• Rozwodzę się

  Co dalej?

Rozwodzę się

Podjęcie decyzji o rozwodzie stanowi niewątpliwie jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Uświadomienie samemu sobie, że nie chcę już dalej być z tą drugą osobą często poprzedzone jest godzinami trudnych przemyśleń, nieprzespanymi nocami, utratą energii życiowej, często dolegliwościami zdrowotnymi. Niemniej stresujące jest powiadomienie o swojej decyzji rodziny, znajomych. Po tym trudnym procesie myślowym nie wiesz, z jaką spotkasz się reakcją, czy najbliżsi będą Cię wspierać, czy obwiniać za rozbicie małżeństwa. Są to nieodłączne elementy tego jakże trudnego etapu życia. Rozmowy z rodziną, przyjaciółmi, psychologiem, rozwiązywanie dostępnych w internecie testów w pewien sposób mogą pomóc uświadomić Ci, jak chcesz, by wyglądało Twoje dalsze życie, jednak pamiętaj, że decyzja o rozwodzie jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją, bo tak naprawdę tylko Ty wiesz, co dla Ciebie jest najlepsze.

Zdarzają się też odwrotne sytuacje – to nie Ty podejmujesz decyzję o rozwodzie, bo podjął ją już Twój współmałżonek i jest w niej konsekwentny.

W obu przypadkach musisz wiedzieć, że rozwód to nie koniec świata, lecz początek nowego życia. Niejednokrotnie otwiera nowe drzwi, zmusza do działania, poszukiwania nowych możliwości, a rozstanie często staje się w efekcie krokiem we właściwą stronę.

czas podjąć kolejne decyzje

Kolejne decyzje

Decyzja o rozwodzie podjęta? To niestety nie koniec trudnych wyborów, jednak w podjęciu tych będących konsekwencją decyzji o rozwodzie, może pomóc Ci adwokat.
O czym trzeba jeszcze zdecydować?

 • czy rozwód ma być orzeczony z winy współmałżonka, czy bez orzekania o winie?
 • gdzie będę mieszkać / w jaki sposób chcę korzystać ze wspólnego mieszkania?
 • z kim będą mieszkały nasze małoletnie dzieci?
 • jak uregulować kwestię władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi?
 • w jaki sposób ustalić kontakty współmałżonka z małoletnimi dziećmi?
 • w jakiej kwocie dochodzić alimentów na małoletnie dzieci?
 • czy dochodzić od współmałżonka alimentów na siebie i w jakiej kwocie?
 • w jaki sposób podzielimy wspólny majątek?
 • kogo powołam na świadka w sprawie, jakie inne dowody złożę w Sądzie?
Rozprawa

Po złożeniu pozwu rozwodowego czekasz na wyznaczenie terminu rozprawy. Regułą jest, że sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez Sąd Okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile jedno z nich w tym okręgu nadal zamieszkuje. Skład Sądu jest trzyosobowy: jeden sędzia i dwóch ławników. Na rozprawie możesz występować sam. Nie ma obowiązku, by reprezentował Cię profesjonalny pełnomocnik. Musisz jednak liczyć się z tym, że Sąd będzie zadawał Ci osobiste pytania, co niejednokrotnie wywołuje stres. Nadto Sąd posługuje się terminologią prawniczą, dlatego na pewno będziesz czuć się pewniej, jeżeli będzie przy Tobie zaufana osoba – adwokat, który w Twoim imieniu zgłosi wnioski, a w czasie przesłuchania pytaniami dyskretnie naprowadzi Cię na właściwy tor wypowiedzi, zada również pytania świadkom. Rozprawy rozwodowe odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Jeżeli chodzi o ilość rozpraw – zdarza się, że gdy strony są zgodne w swoich wnioskach Sąd orzeknie rozwód po jednej rozprawie, jednakże jeżeli pojawią się sporne kwestie, zgłoszonych zostanie dużo dowodów, rozpraw będzie więcej.

Wyrok rozwodowy

Jeżeli wszystkie zgłoszone w sprawie dowody zostały przeprowadzone, Sąd wyda wyrok rozwodowy. Czasami wyrok jest ogłaszany tego samego dnia, w którym odbyła się rozprawa, jednak jeżeli Sąd potrzebuje dłuższej narady, często odracza ogłoszenie wyroku na inny dzień. W wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzygnie także o tym, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (o ile strony o to wnosiły), kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi, ustali miejsce zamieszkania dzieci, wysokość alimentów, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim, orzeknie też kto i w jakiej części ponosi koszty postępowania. Jeżeli żadna ze stron nie zaskarży wyroku, uprawomocni się on po 21 dniach od dnia ogłoszenia. Stronie niezadowolonej z wyroku przysługuje możliwość złożenia apelacji do Sądu Apelacyjnego i w przypadku jej złożenia na uprawomocnienie się wyroku Sądu I instancji trzeba będzie poczekać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd II instancji.

Po rozwodzie

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego nie jesteście już małżeństwem. Sąd wyśle informację o orzeczeniu rozwodu
do właściwego USC, by fakt ten odnotować w dokumentach administracyjnych.


W ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, osoba, która w związku z zawarciem małżeństwa zmieniła nazwisko,
może w USC złożyć oświadczenie o powrocie do swojego poprzedniego nazwiska.


Czas również pomyśleć o podziale majątku dorobkowego. Co prawda roszczenie o podział majątku nie ulega przedawnieniu, jednakże chcąc zakończyć pewien etap swojego życia, warto uregulować również tę kwestię.

Poszukujesz pomocy prawnej w innej dziedzinie?
Odwiedź stronę adwokatkozlowska.com

Back to Top