Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria oprócz spraw rozwodowych zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 • separacja
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • alimenty na dzieci
 • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie, zawieszenie)
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
 • przysposobienie (adopcja)
 • zgoda na paszport dla dziecka
 • wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez dziecko
 • wydanie dziecka
 • ubezwłasnowolnienie
 • wyrażenie zgody na leczenie przymusowe
 • nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk współmałżonkaW ramach powyższych spraw oferujemy:
 • porady prawne
 • przygotowanie pism procesowych
 • reprezentowanie na rozprawach
 • reprezentowanie na spotkaniach mediacyjnych
 • kompleksowe prowadzenie sprawy
Back to Top