Sprawy rozwodowe

Kancelaria w ramach spraw rozwodowych oferuje:
 • porady prawne
 • przygotowanie pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew oraz innych pism procesowych w toku postępowania
 • reprezentowanie na rozprawach
 • kompleksowe prowadzenie sprawy rozwodowej, w tym:
 • wstępna konsultacja prawna
 • przygotowanie pozwu rozwodowego (również z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego, kontaktów z dzieckiem, wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych) bądź odpowiedzi na pozew
 • przygotowanie dalszych pism procesowych w trakcie postępowania
 • reprezentowanie na rozprawach
 • bieżący kontakt z Sądem, przeglądanie akt sprawy
 • na życzenie Klienta podejmowanie prób ugodowego zakończenia sprawy z drugą stroną
 • bieżące informowanie o stanie sprawy
 • osobiste i telefoniczne omawianie kwestii związanych ze sprawą w toku trwania postępowania
 • przygotowanie apelacji i reprezentowanie w postępowaniu apelacyjnym
Back to Top